Sunday, 19 May 2013

SENAM


TEORI DAN PRAKTEK SENAM Drs. Muhaimin

Pembagian Senam
11.     Senam Dasar           :
Gerakan-gerakan dalam pelaksanaannya mendasari kepada seluruh cabang olahraga yang akan dilakukan. Disebut juga senam pembentukan, karena gerakan-gerakannya pada waktu dilaksanakan sifatnya membentuk gerakan-gerakan yang akan dilaksanakan.

22.     Senam Lantai          :
Gerakannya dilaksanakan di atas lantai beralas matras 12x12 m (dalam) dan 14x14 (luar).

33.     Senam Alat              :
Gerakan-gerakannya dilaksanakan pada alat-alat senam yang tersedia :
Putra ->         a. Kuda-kuda           b. Palang Sejajar                c. Palang Tunggal
d. Gelang-gelang    e. Kuda-kuda Pelana
            Putri ->          a. Kuda-kuda           b. Palang Bertingkat          c. Balok Titian


44.     Senam Irama           :
Gerakan-gerakannya pada waktu melaksanakannya berdasarkan irama lagu. Lagunya ada tiga jenis, yaitu :
a.     Ketukan 4/4 (Lambat)
b.     Ketukan ¾ (Sedang)
c.      Ketukan 2/4 (Cepat)
Ciri khasnya adalah antara lagu dengan gerakannya disamakan.

55.     Senam Sibuyung    :
Gerakan-gerakannya cocok untuk si kecil (4-6 tahun). CIri-ciri gerakannya berdasarkan dongeng atau cerita.

66.     Senam Massal        :
Gerakan-gerakannya dilaksanakan oleh peserta yang jumlahnya tak ditentukan/banyak sekali dan gerakannya berdasarkan kode/isyarat.

No comments:

Post a Comment